Teknoren

Aradığınız tüm ürünleri bu site çatısı altında toplamaktayız.

Blog İletişim Giriş Yap / Üye Ol
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİGerek Sitemizi Kullanırken, Gerekse Başka Yollarla Tarafımıza Iletmiş Olduğunuz Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması Öncelikli Prensiplerimiz Arasında Yer Almaktadır. 07.04.2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ ( Bundan Böyle ‘’ Kanun’’ Olarak Anılacaktır) Çerçevesinde Bir Takım Tanımlar Ve Kişisel Verilerinizin Tarafımızca Ne Şekilde Toplanıp Işlendiği Hususlarında Sizi Bilgilendirmek Isteriz;


1- TANIMLAR


Kişisel Veri: Kimliği Belirli Veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye Ilişkin Her Türlü Bilgiyi,


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin Tamamen Veya Kısmen Otomatik Olan Ya Da Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza Edilmesi, Değiştirilmesi, Yeniden Düzenlenmesi, Açıklanması, Aktarılması, Devralınması, Elde Edilebilir Hâle Getirilmesi, Sınıflandırılması Ya Da Kullanılmasının Engellenmesi Gibi Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü Işlemi,


Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin Işleme Amaçlarını Ve Vasıtalarını Belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin Kurulmasından Ve Yönetilmesinden Sorumlu Olan Gerçek Veya Tüzel Kişiyi Ifade Eder.


Veri Işleyen: Veri Sorumlusunun Verdiği Yetkiye Dayanarak Onun Adına Kişisel Verileri Işleyen Gerçek Veya Tüzel Kişiyi,


Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin Belirli Kriterlere Göre Yapılandırılarak Işlendiği Kayıt Sistemini,


Kullanıcı: Www.Teknoren.Com Sitesine Üye Olarak Satım Alma Işlemi Gerçekleştirip Gerçekleştirmemesine Bakılmaksızın Bilgilerini Paylaşan Gerçek Kişileri Ifade Eder.


Ziyaretçi: Www.Teknoren.Com Sitesine Üye Olmaksızın Sitenin Sunduğu Hizmetlerden Faydalanan Gerçek Kişiyi Ifade Eder. İş Bu Koşul Metninde Ayrıca Ifade Edilmeyecek Olup, Kullanıcıların Yetki Ve Sorumluluklarına Haiz Olduğundan Ayrıca Anılmayacaktır.


Tarayıcı Çerezleri: Teknoren, Siteyi Ziyaret Eden Kullanıcılar Ve Kullanıcıların Web Sitesini Kullanımı Hakkındaki Bilgileri Teknik Bir Iletişim Dosyası (Çerez-Cookie) Kullanarak Elde Edebilir. Bahsi Geçen Teknik Iletişim Dosyaları, Ana Bellekte Saklanmak Üzere Bir Internet Sitesinin Kullanıcının Tarayıcısına (Browser) Gönderdiği Küçük Metin Dosyalarıdır. Teknik Iletişim Dosyası Site Hakkında Durum Ve Tercihleri Saklayarak İnternet'in Kullanımını Kolaylaştırır.


2- VERİ SORUMLUSU


Kanun Çerçevesinde Tarafınıza Ait Kişisel Veriler Bakımından Erkuş elektronik Veri Sorumlusu Sıfatına Sahiptir.3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel Veriler, Kullanıcılardan Üyelik Sırasında, Satın Alım Işlemi Gerçekleştirdiğiniz, Tarafımızla Iletişiminiz Sırasında Veya Herhangi Bir Form Anket Doldurmanız Sırasında Elektronik Ortamda;


Kanunlarda Açıkça Öngörülme, Rızasını Açıklayamayacak Durumda Olmakla Birlikte Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisi Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması Için Zorunlu Olması, Bir Sözleşmenin Kurulması Veya Ifasıyla Doğrudan Doğruya Ilgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin Işlenmesinin Gerekli Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi Için Zorunlu Olması, Ilgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması, Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması Için Veri Işlemenin Zorunlu Olması, Ilgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Için Veri Işlenmesinin Zorunlu Olması Veya Bu Haller Mevcut Olmamakla Birlikte Kişisel Verilerinizin Toplanması Ve Işlenmesi Için Tarafımıza Açık Rıza Verdiğiniz Hallerde Toplanmaktadır. Yukarıda Belirtilen Hukuki Sebeplerle Toplanan Kişisel Veriler Kanun’un 4. Maddesinde Yazılı Ilkeler Doğrultusunda Ve 5. Ile 6. Maddelerinde Ve Bu Metninde Belirtilen Amaçlarla Işlenebilmekte Ve Aktarılabilmektedir.
4- KULLANICILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE AÇIK RIZA ALINMASI


Kullanıcılara Ait Kişisel Veriler Aşağıda Ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde Belirtilen Kişisel Veri Işleme Şartları Ve Amaçları Çerçevesinde Işlenmektedir.

Kanun’da Bazı Hallerde Ki Bu Haller Yine 5 Ve 6. Maddelerde Sayılıdır. Belirli Şartların Sağlanamadığı Durumlarda Tarafınıza Ait Kişisel Verilerinizin Toplanması Ve Işlenmesi Amacıyla Açık Rıza Alınmasını Şart Koşmaktadır. Söz Konusu Bu Rızanızı Tarafınıza Ait Her Veriyi Sisteme Gireceğiniz Ve Değiştireceğiniz Vakit Yeniden Almamız Gerekecek Olmakla Birlikte, Dilediğiniz Vakit Rızanızı Geri Alabilir Ve Verilerinizin Silinmesini Veya Anonim Hale Getirilmesini Isteyebilirsiniz.

Kullanıcılara Ait Kişisel Veriler;

·Sitemiz Tarafından Sunulan Ürün Ve Hizmetlerden Ilgili Kişileri Faydalandırmak Için Gerekli Çalışmaların Iş Birimleri Tarafından Yapılması Ve Ilgili Iş Süreçlerinin Yürütülmesi,

·Sitemiz Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Için Ilgili Iş Birimleri Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması Ve Buna Bağlı Iş Süreçlerinin Yürütülmesi,

·Sitemizin Ticari Ve/Veya Iş Stratejilerinin Planlanması Ve Icrası,

·Sitemiz Ile Iş Ilişkisi Içerisinde Olan Ilgili Kişilerin Hukuki, Teknik Ve Ticari-Iş Güvenliğinin Temini Ile Tarafımızın Sunduğu Ürün Ve Hizmetlerin Ilgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları Ve Ihtiyaçlarına Göre Özelleştirilerek Ilgili Kişilere Önerilmesi Ve Tanıtılması Için Gerekli Olan Aktivitelerin Planlanması Ve Icrası,

·İlgililerin Olası Hak Ve Alacak Taleplerinin Tesisi,

·Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi,

·Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,

·Teknoren Adına Şubelerimiz, Tedarikçilerimiz, Çağrı Merkezimiz, Bağlı Teknoren Tarafından Ya Da Internet Sitelerimiz Ile Sosyal Medya Sayfalarımız Veya Ve Bunlarla Sınırlı Olmamak Üzere Her Türlü Kanallar Aracılığı Ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ve Diğer Yasal Mevzuat Kapsamında, Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesini Sağlamak,

·Kullanıcılara Daha Iyi Hizmet Verebilme, Çeşitli Avantajlar Sağlayıp Sunma, Satış, Pazarlama, Bilgilendirme, Promosyonlar Hakkında Bilgi Verebilme, Kampanya Ve Koşulları Hakkında Bilgi Sağlama, Anket, Müşteri Memnuniyet Araştırmalarını Yapabilme, Satın Alma Işlemlerinizi Sağlama Hızlandırma, Siparişlerinizi Alma Ve Teslim Edebilme,

·Sistemle Ilgili Sorunların Tanımlanması Ve Verilen Hizmet Ile Ilgili Çıkabilecek Sorunların Veya Uyuşmazlıkların Hızla Çözülmesi Için, Teknoren Kullanıcıların IP Adresini Kaydetmek Ve Bunu Kullanmak,

·Kullanıcılara Yönelik Kampanyaların Oluşturulması, Çapraz Satış Yapılması, Hedef Kitle Belirlenmesi,

·Kullanıcı Hareketlerinin Takip Edilerek Kullanıcı Deneyimini Arttırıcı Faaliyetlerin Yürütülmesi Ve Sitemizin Işleyişinin Geliştirilmesi Ve Kullanıcı Ihtiyaçlarına Göre Kişiselleştirilmesi, Doğrudan Ve Doğrudan Olmayan Pazarlama, Kişiye Özel Pazarlama Ve Yeniden Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kişiye Özel Segmentasyon, Hedefleme, Analiz Ve Teknoren Içi Raporlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazar Araştırmaları,

·Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması Ve Icrası Ile Müşteri Ilişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve Icrası Amaçlarıyla Dahil Olmak Üzere Dahil Olmak Üzere Sitemizin Ürün Ve/Veya Hizmetlerinin Satış Ve Pazarlama Süreçlerinin Planlanması Ve Icrası, Sitemizin Sunduğu Ürün Ve/Veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması Ve/Veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması Ve Icrası Kapsamında Kullanıcının Vereceği Onayı Doğrultusunda Işlenebilecektir.5- KULLANICILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMAÇLARI


Kullanıcılara Ait Kişisel Veriler, Sitemiz Tarafından Sunulan Ürün Ve Hizmetlerden Ilgili Kişileri Faydalandırmak Için Gerekli Çalışmaların Iş Birimleri Tarafından Yapılması Ve Ilgili Iş Süreçlerinin Yürütülmesi, Sitemiz Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Için Ilgili Iş Birimleri Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması Ve Buna Bağlı Iş Süreçlerinin Yürütülmesi, Sitemizin Ticari Ve/Veya Iş Stratejilerinin Planlanması Ve Icrası, Sitemizin Ve Sitemiz Ile Iş Ilişkisi Içerisinde Olan Ilgili Kişilerin Hukuki, Teknik Ve Ticari-Iş Güvenliğinin Temini Ile Sitemizin Sunduğu Ürün Vehizmetlerin Ilgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları Ve Ihtiyaçlarına Göre Özelleştirilerek Ilgili Kişilere Önerilmesi Ve Tanıtılması Için Gerekli Olan Aktivitelerin Planlanması Ve Icrası Da Dahil Olmak Üzere Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde Belirtilen Kişisel Veri Işleme Şartları Ve Amaçları Çerçevesinde Teknoren Yetkilileri, Iştiraklerimiz, Iş Ortaklarımız, Internet Sitemizi Ve / Veya Mobil Uygulamamızı Yönetecek Olan Ajanslar, Tedarikçilerimiz, Hissedarlarımız, Ürün Teslimi Amacıyla Kargo Firmaları, Kanunen Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları Ile Özel Kurumlar Ile Paylaşılabilecektir.

Kullanıcının Ad Ve İletişim Bilgileri, Ödeme Aşamasında Onaylayacağı Ödeme Kuruluşu Çerçeve Sözleşmesi Uyarınca Ve 9 Ocak 2008 Tarihli Ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Uyarınca Kimlik Doğrulaması Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ödeme Kuruluşlarıyla Paylaşılabilecektir.

Sitemiz, Kişisel Verileri Yukarıda Belirtilen Amaçlar Dahilinde, 6698 Sayılı Kanun’da Öngörülen Şartları Sağlamak Koşulu Ile Yurt Içinde Üçüncü Kişilere Aktarabileceği Gibi Yurt Dışına Da Aktarabilecektir.6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KULLANICILARIN HAKLARI

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Veri Sahipleri;

(I) Kendileri Ile Ilgili Kişisel Veri Işlenip Işlenmediğini Öğrenme, (Ii) Kişisel Verileri Işlenmişse Buna Ilişkin Bilgi Talep Etme, (Iii) Kişiselverilerin Işlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme, (Iv) Yurt Içinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme, (V) Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış Işlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini Isteme Ve Bu Kapsamda Yapılan Işlemin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini Isteme, (Vi) Kanun Ve Ilgili Diğer Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Işlenmiş Olmasına Rağmen, Işlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini Isteme Ve Bu Kapsamda Yapılan Işlemin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini Isteme, (Vii) Işlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına Itiraz Etme Ve (Viii) Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Işlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahiptir.

Söz Konusu Hakların Kullanımına Ve Gizliliğe Ilişkin Talepleri Ve Soruları Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Teknoren Adresi Olan ‘’ Atatürk mah orman CD Şırnak/Merkez Adresine Kimliğinizi Tespit Edici Belgeler Ile Bizzat Elden Iletebilir, Noter Kanalıyla Veya Kanun’da Belirtilen Diğer Yöntemler Ile Gönderebilir Veyahut Sisteme Kayıtlı KEP Adresimiz Olan Teknoren@Hs01.Kep.Tr Adresine Elektronik Imza Ile Gönderebilirsiniz. Sitemiz Söz Konusu Talepleri Değerlendirerek 30 Gün Içerisinde Sonuçlandıracaktır. Teknoren'in Taleplere Ilişkin Olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Belirlenen (Varsa) Ücret Tarifesi Üzerinden Ücret Talep Etme Hakkı Saklıdır.

İşbu Metin Üzerinde Yer Verilen Hususlar Ile Ilgili Olarak, Hukuki Ve Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Değişiklikler Söz Konusu Olabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, Aktarımı Ve Korunması Hakkında Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Şirketimiz Gizlilik Ve Güvenlik Politikası Ile Kullanıcı Kişisel Verilerine Dair Açık Rıza Metni, Çerezler ( Cookie ) Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin İse Çerezler Hakkında Bilgilendirme Metnine Bakabilirsiniz.

%25'e Varan İndirim Kazanın.

Abone Ol!

Duyuru bültenine abone olun. Özel teklifler hakkında duyurular alın.